OPATRENIE NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID–19 A INÝCH RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

Vážení príbuzní a verejnosť, na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 6.3.2020 z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípkové a chrípke podobné ochorenia a šíriaci sa koronavírus COVID- 19 z dôvodu zabezpečenia hygienicko-epidemiologického režimu platí do odvolania

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Touto cestou chránime Vás aj Vašich blízkych pred rozširovaním respiračných ochorení. Za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení ďakujeme.

Svojich príbuzných môžete kontaktovať telefonicky na tel. čísle: 0918957019 alebo prostredníctvom videohovoru aplikácie Messenger (Zps Penzión Steffi)

Dňa 09.03.2020 vznikol na podnet nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu SR v ZpS Penzión – Steffi krízový štáb, ktorý vypracoval krízový plán, ktorého obsahom je plán preventívnych opatrení a plán opatrení v prípade karantény. Manuál je možné stiahnuť si TU

Krízový štáb sleduje všetky informácie a opatrenia ÚVZ SR, MZ SR, MPSVR SR a je v spojení s RÚVZ.

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali preventívne opatrenia prijaté z dôvodu šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID -19.


 
©   Evito n.o.
All Rights Reserved