Na základe plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19, vydaného Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR

 

 

sú od 03.06.2020 možné návštevy v ZpS Penzión – Steffi vo vonkajších priestoroch zariadenia (v areáli záhrady) a od 15.06.2020 aj vo vnútorných priestoroch na izbe klienta.

 

Všetky návštevy budú umožnené naďalej za prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení. Odo dňa 22.06.2020 je umožnené klientom opúšťať priestory zariadenia za podmienok, že pri návrate klient, resp. sprevádzajúca osoba vyplní čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti resp. o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze vo vzťahu k ochoreniu COVID – 19. (tlačivo čestného vyhlásenia poskytne zariadenie).

 

Zabezpečenie ochrany klientov a personálu v ZpS Penzión – Steffi vpo I. vlne pandémie COVID-19

 

Krízový plán


 
©   Evito n.o.
All Rights Reserved